campuscontract.com


Bestuurscrisis ABo:
notulen ABo algemene ledenvergadering 29-09-08
"De ABo is er voor alle bewoners", TU Delta, 17-10-08
"Crisis ABo: dringend bestuursleden gezocht", 14-03-09
pamflet ABo ALV 01-10-09
e-mail kandidaat-bestuur ABo ALV 01-10-09

"ABo heeft weer een bestuur", TU Delta, 11-10-09
crisis naar nieuw hoogtepunt: ABo ALV 16-12-09
flyer verkiezingen gemeenteraad Delft 2010
voortrekken leden studentenverenigingen Virgiel en Corps
ABo-bestuur laat kritische bewonerscommissie door politie uit ALV verwijderen, 20-10-10 | AD Haagsche Courant | pleitnota strafzaak
verdediging BC Renswoude 2 ABo ALV/ARV 09-02-11 | vervolg | bijlagen (zip-bestand)
koepeloprichting
• inbreng BC Renswoude 2 ABo ALV/ARV 29-03-12