campuscontract.com


Het bestuur van huurdersvereniging ABo is grotendeels geformeerd vanuit de studentenverenigingen Virgiel en Corps. Duwo heeft hierop aangestuurd gezien de sympathie binnen de verenigingen voor de huisuitzetting van niet-studenten. De massale ontruiming vergemakkelijkt de huisvestingsplannen van Duwo voor TU Delft-studenten. In ruil bevoordeelt Duwo de studentenverenigingen bij de voorgenomen onderhandse verkoop van zijn Delftse binnenstadspanden ten behoeve van de huizencommissies van Virgiel en Corps. Bovendien geeft Duwo de studentenverenigingen oogluikend steun wanneer zij hun eigen leden voorrang geven bij instemmingen in verenigingshuizen en op verenigingsverdiepingen.

advies juridische toezichtcommissie over voortrekken woningzoekenden | adviesaanvraag Duwo | concept-advies ABo
brief B&W Delft aan Duwo over reistijdvoorrang n.a.v. raadsvragen GroenLinks
commentaar juridische toezichtcommissie op adviesprocedure verkoopbeleid Duwo
pamflet gemeenteraadsverkiezingen Delft 2010: stop afbraak huurbescherming

kandidaatbestuur ABo ronselt achterban voor instemmingsrecht en meer verenigingshuizen