campuscontract.com


Contact met gemeente Delft over beleid jongerenhuisvesting DUWO:
brief ABo-JTZ 16-11-08 | antwoord B&W Delft 08-01-09 | toezichtsbrieven VROM 2008-2010
brief ABo-JTZ 14-01-09 | antwoord B&W Delft 29-04-09
brief ABo-JTZ 24-05-09 | antwoord B&W Delft 25-09-09 | STIP | prestatieafspraken
inspreken raadscommissie samenleving en volkshuisvesting 13-01-09
agenderingsverzoek SP 31-03-09 |
SP | GroenLinks | Leefbaar Delft
brief agenderingsrecht gemeenteraad | antwoord presidium | repliek | commentaar VNG
flyer raadsverkiezingen 2010: stop afbraak huurbescherming
motie campuscontract en huurbescherming Onafhankelijk Delft