-------- Originele bericht --------
Onderwerp: RE: nader advies huisuitzettingskwestie - concept [Juridische Toezichtcommissie ABo]
Datum: Mon, 9 Feb 2009 13:35:50 +0100
Van: Suzanne Schuitemaker <sschuitemaker@woonbond.nl>
Aan: Hans Talmon <htalmon@socialcritic.org>


Bericht
Geachte heer Talmon,
 
Met interesse heb ik het concept-stuk gelezen. De inhoud is naar mijn mening correct, al is het wel erg uitgebreid. Door zo gedetailleerd op diverse notulen van verschillende overleggen in te gaan, komen jullie concrete wensen/eisen te weinig naar voren. Deze zijn naar mijn mening (vrij vertaald):
- huurbescherming gaat voor doorstroming;
- er is sprake van 2 categorieën huurders: huurders met een campuscontract en huurders met een normaal contract.  
- de huidige aankondigingen/opzeggingen worden ongedaan gemaakt;
- huurders met een regulier huurcontract worden ook in de toekomst niet meer aangeschreven. Zowel niet met een aanbod van een nieuw contract als met een opzegging van het huidige contract;
- de ABo is niet geïnteresseerd in (en bereid tot meewerking aan) een proefproces;
- ABo en DuWo gaan in overleg over de mogelijkheden tot bevordering van doorstroming: bijvoorbeeld op basis van vrijwilligheid en door woningen te bouwen of gebouwen te herbestemmen zodat het aanbod vergroot wordt. Met name met het laatste kan het probleem van geringe doorstroming structureel worden opgelost.
 
Succes vanavond met de ALV. Wordt er vanavond ook een nieuw bestuur gekozen?
 
Met vriendelijke groet,
namens de Nederlandse Woonbond,
 
Suzanne Schuitemaker,
consulent.
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Hans Talmon [mailto:htalmon@socialcritic.org]
Verzonden: maandag 2 februari 2009 23:44
Aan: Suzanne Schuitemaker
Onderwerp: nader advies huisuitzettingskwestie - concept [Juridische Toezichtcommissie ABo]


Beste geïnteresseerde,
 
In de lopende adviesprocedure van DUWO over de huisuitzettingskwestie, ontvang je bijgaand het nadere advies van de juridische toezichtcommissie ABo. Dit als concept-stuk voor de algemene ledenvergadering van ABo op 9 februari.

De achtergrondstukken zijn je al eerder toegestuurd. Bijgaand vind je ze verzameld in een map.
- adviesaanvraag DUWO
- advies ABo
- reactie DUWO op advies
- verslag bijeenkomst DUWO, Duwoners en VBU op 9-12-08

Met vriendelijke groet,

Hans Talmon
 
 
 
Juridische Toezichtcommissie ABo
Hans Talmon, voorzitter
Clara van Sparwoudestraat 120
2612 RW Delft

telefoon: 015-2138265
htalmon@socialcritic.org