campuscontract.com


Huisuitzetting dreigt voor circa 2500 reguliere huurders SSH Utrecht (Stadspanden, Uithof-Cambridgelaan, Ina Boudier-Bakkerlaan, Tuindorp-West, Warande, Enny Vredelaan)

nieuwsbericht NRC Handelsblad | Volkskrant
SSH dreigt reguliere huurders Stadspanden met huisuitzetting 16-10-09 | vervolgbrief juli 2011 | advies Stadspanden 26-07-11 | woonbestuur
ABo-JTZ aan bewonerskoepel SSH 04-11-09
reactie bewonerskoepel SSH 04-11-09 (BOKS kiest partij voor SSH en tegen de eigen reguliere huurders)
vragen ABo-JTZ aan bewonerskoepel SSH 12-11-09
nadere vraag ABo-JTZ aan bewonerskoepel SSH 22-11-09 | follow-up 16-05-11
dezelfde vragen ABo-JTZ aan SSH Utrecht 04-12-09 (SSH en BOKS weigeren antwoord te geven)
advies aan reguliere huurders Cambridgelaan 17-04-10 | 11-04-10 | 26-05-10
advies bewonerskoepel SSH 26-04-10 (openbaarmaking 09-06-10) (partijdig voor SSH)
nieuw huurreglement SSH biedt slechtere rechtspositie
SSH campuscontract-beleid voor Uithof en Stadspanden 2006-2009
SSH doorstromingsbeleid: met terugwerkende kracht invoeren campuscontract
SSH doorstromingsbeleid: per 1 oktober 2010 ook op complexen Ina Boudier-Bakkerlaan en Tuindorp-West | actiegroep "Dakloos dankzij SSH"
SSH zet reguliere huurders met volwaardige huurbescherming uit huis, niet om plaats te maken voor studenten maar voor lucratieve short stay-bedrijfshuisvesting
SSH campuscontract FAQ
schema massale huisuitzettingen | versie per 18-12-13
informatieboek voor bewoners Stichting Sociale Huisvesting Utrecht (1988) (van 1985 tot 2009 verhuurde SSH als reguliere woningcorporatie aan jong en oud)

Woningcorporatie SSH heeft verzuimd de wettelijk vereiste adviesprocedure te volgen – en er is geen instemming verkregen van de huurdersorganisaties – voor: (1) de naamswijziging van Stichting Sociale Huisvesting Utrecht in Stichting Studenten Huisvesting; (2) het vervallen van de primaire doelgroep "ouderen"; en (3) het retroactief invoeren van het campuscontract voor reguliere huurders (en evenmin in welke complexen dit zou moeten gebeuren, namelijk achtereenvolgens in de complexen Cambridgelaan, Stadspanden I, Ina Boudier-Bakkerlaan en Tuindorp-West). onderbouwing | dossierstukken | SSH ondernemingsplan 2012-2016

De SSH-huurderskoepel BOKS is bovendien geen huurdersorganisatie in de zin van de Overlegwet, primair omdat BOKS (statutaire naam: ABOU) volgens de statuten art. 3 lid 1 sub b niet alleen de belangen behartigt van de zittende huurders, maar evenzeer die van de woningzoekende studenten. Alle compromissen die BOKS heeft gesloten met SSH ten koste van de huurders zijn volstrekt onrechtmatig — met name waar het gaat om de huisuitzetting van reguliere huurders met volwaardige huurbescherming om plaats te maken voor woningzoekende studenten. De massale inbreuk op de huurbescherming ten nadele van de zittende huurders is nota bene onwettig en dus nietig (BW 7:282). De participatiestructuur van SSH is ook in andere opzichten ernstig in strijd met de Overlegwet: huurdersorganisaties die niet zijn ingeschreven bij de KvK; bestuursleden die niet zelf SSH-huurder zijn; lidorganisaties die geen huurders vertegenwoordigen maar derden met strijdige belangen; zeer gebrekkige transparantie, participatie en representativiteit; veel woonbesturen die net als BOKS ernstig in strijd handelen met de gestelde voorwaarden in de Overlegwet (WOHV art. 1 lid 1 sub f).