campuscontract.com


Links

Een artikel over "Het campuscontract" door DUWO’s advocaat Tom Nieuwenhuijsen
www.ngnb.nl/data/artikelcampuscontract.pdf

De positie van de samenwerkende studentenhuisvesters t.a.v. campuscontracten
www.kences.nl/assets/files/2011/kennisbank/kences_handleiding_campuscontract.pdf

De campuscontract-wetstekst BW 7:274 lid 4 is te vinden op:
http://wetten.overheid.nl
(zoeken naar Burgerlijk Wetboek en vervolgens doorklikken naar artikelen 274-276)

Memorie van Toelichting BW 7:274 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29707, nr. 3)
www.campuscontract.com/Memorie_van_Toelichting_BW_7_274_campuscontract_wetgeving_kst-29707-3.pdf

Kamerstukken zijn te vinden op:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/parlementaire_documenten

Huurrecht-informatie van een advocatenkantoor (zie vanaf “Opzegging door de verhuurder”)
www.advocatengoossens.nl/huurrecht/huur_eindewoonruimte.htm

DUWO-brief "controle terechte bewoning studentencomplex"
www.campuscontract.com/DUWO_controle_terechte_bewoning_studentencomplex_2007-11-28-a.pdf